Reżyseria ściezki dźwiękowej i udźwiękowienie interaktywnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców.

http://www.popolskupopolsce.edu.pl/

 

 

 

Po polsku po Polsce jest platformą e-learningową zawierającą kurs języka polskiego jako obcego dla początkujących (poziom A1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie).
Kurs językowy zaplanowany został jako wirtualna podróż po Polsce zawierająca codzienne sytuacje komunikacyjne.
Użytkownik przyswaja jednocześnie wiedzę językową oraz poznaje postacie i miejsca ważne dla polskiej historii, tradycji i kultury.
Kurs może służyć do samodzielnej nauki języka polskiego jako obcego lub jako materiał wykorzystywany w nauczaniu zinstytucjonalizowanym.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.

Facebook YouTube