Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania dykryminacji ze względów wyznaniowych i światopoglądowych w szkole.

 

 

http://www.rownoscwyznania.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook YouTube