Event zorganizowany dla oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - "ul.Pomorskiej 2" / mapping na fasadzie kamienicy przy ul. Pomorskiej, połączony z fabularyzowaną opowieścią o historii ulicy wyświetlaną w oknach kamienicy (projekcja tylnia / konwencja "teatru cieni").

 

 

 

Facebook YouTube